LLIBRES

>en Español · El contingut conceptual de la meva vintena de publicacions està centrat en tres grans eixos temàtics:  1/ salut integrativa sistèmica i energètica, geometria, color, codis terapèutics i arquetips.  2/ creixement, consciència i evolució psico-espiritual  3/ la sanació dels habitatges i l’equilibri de l’entorn. Els distingiràs pel títol, subtítol o la ressenya de l’editor. Millor ves a la pàgina específica de la Botiga Geocrom si vols llegir els Índex i algún capítol gratuit.

Els títols originals dels meus llibres publicats en castellà, els mantinc en la seva versió original i tan sols expreso en català la ressenya de cada un d’ells:


MesEnllaDeLEmocio_Coberta.indd

‘MÉS ENLLÀ DE L’EMOCIÓ’…que res no et torbi…  (versió en català)  Ed. Tarannà                                

ISBN: 978-84-949571-6-1 /    COMPRAR

Cada reacció emocional ens revel·la quelcom important del nostre inconscient i la nostra ànima. Aquesta obra de Marta Povo està centrada en la neuropsicologia i el auto-coneixement, narrat d’una forma didàctica i molt útil per a terapeutes, pedagogs i per la maduresa psico-anímica de cada un. Una eina imprescindible, pràctica i innovadora d’inteligencia emocional.


MasAllaDeLasEmociones_Coberta.indd

‘MÁS ALLÁ DE LA EMOCIÓN’…que nada te turbe…   Ed. Tarannà

ISBN: 978-84-949571-0-9    /  COMPRAR

Cada reacción emocional revela algo importante de nuestro inconsciente y nuestra alma. Esta obra de Marta Povo está centrada en la neuropsicología y el auto-conocimiento, narrado de una forma didáctica y muy útil para terapeutas, pedagogos y para la madurez psico-anímica de cada uno. Una herramienta imprescindible, práctica e innovadora de inteligencia emocional.


cubierta-color-bq

‘LA ENERGÍA VIVA DEL COLOR’    Ed. Isthar Luna-Sol 

ISBN:  978-84-945259-3-3   /   COMPRAR

Una obra molt esperada de Marta Povo, escrita al 2015 i dirigida bàsicament a tota classe d’artistes i terapeutes, que ens aporta una visió revolucionària de l’efecte trascendent dels colors sobre la nostra vida, la nostra salud i la nostra espiritualitat. La presa de conciència de l’importancia que té el emprar la llum viva i tots els seus còdigs cromàtics, mai havia estat tan ben plasmada per l’autora en els seus 19 llibres anteriors, donan-nos molts arguments pràctics i místics alhora sobre els efectes terapèutics i evolutius del cromatisme, tant en el món de l’interiorisme, l’arquitectura, la plàstica, el disseny i l’art, com en l’àmbit de la medicina, la sanació, el feng shui, la medicina de l’hàbitat, la pedagogia conscient i l’arteterapia. Aquest llibre conté dos interessants apèndix d’Eulàlia Valldosera i de Cristina Costa. / VIDEO de M.Povo sobre ‘La energía viva del color, para artistas y terapeutas’  / Video-Presentació editorial


GEOMETRÍA_LUZ_LIBRO_DE_MARTA_POVO

‘GEOMETRÍA Y LUZ, UNA MEDICINA PARA EL ALMA’ Ed.Isthar LunaSol Tercera edició AMPLIADA, 2014

ISBN:  978-84-940658-5-9          /   COMPRAR

Una visió de la nova medicina de l’ànima i de la sagrada geometria, escrita, revisada i ampliada en 2014 per la mateixa creadora i pedagoga de la Geocromoteràpia. Aporta un nou paradigma de la salut integrativa i un impuls en l’evolució espiritual, i proporciona conceptes clars de la salut en relació a l’espiritualitat. Un llibre que ens brinda un valuós mitjà d’autoconeixement de l’ego i de l’ànima, mitjançant la vibració dels 77 Arquetips Geocrom i les seves diferents aplicacions per a la salut i l’evolució de la consciència, incloent totes les noves ‘fórmules geocrom’ de re-codificació de l’aigua de mar, les sals i els olis consagrats.

VIDEO sobre el llibre GEOCROMOTERAPIA, en la 3ª Edició / Descarrega’t l’ INDEX i la Primera Part del llibre


La-Soledad-del-Sol_libro_SANACIÓN_Marta Povo_Geocrom

‘LA SOLEDAD DEL SOL, el camino de la sanación’ Ed. Isthar Luna-Sol

ISBN: 978-84-940658-1-1       /  COMPRAR

Sanar és viure la plenitud, és deixar d’emmalaltir o sofrir, és trobar la coherència entre el que penses, sents, dius i fas. És viure en el teu esperit dins d’un cos de carn. Aquesta obra va destinada a qui vulgui guarir la seva ànima, la seva psique i el seu cos, però també i sobretot està dirigida als sanadores, terapeutes o facilitadores de salut, perquè tota ella destil·la pas a pas els ítems i ingredients necessaris per sanar, mutar i evolucionar. Lògic i intuïtiu alhora, el discurs de Marta Povo ens condueix a entendre l’actual psicosi o divisió absurda entre ego i ànima, entre matèria i esperit, a responsabilitzar-nos de la sanació de memòries i codis gravats més enllà dels errors dels nostres ancestres; una obra exquisida fruit de 25 anys de treball en la sanació.

Descarrega’t el capítol: PSICOLOGIA i ESPIRITUALITAT / VIDEO i entrevista sobre aquest llibre i el seu contingut.


tapa PRINCIPIOS INTELIGENTES- ok

‘PRINCIPIOS INTELIGENTES DE LA GEOMETRÍA SAGRADA’ Ed. Harmonia’s

ISBN: 978-84-935128-8-0       / COMPRAR

Un dels assajos més esperats dins del marc de la nova medicina harmònica i integral, escrit i acaronat per una gran experta en medicina xinesa, en psicoteràpia, teràpies vibracionales i quàntiques. Concebut per la ment clara d’una investigadora incansable de la dinàmica de l’energia, és un llibre plasmat per l’esperit d’una reconeguda artista plàstica i literària. La sorprenent narració pedagògica introdueix al públic de forma apassionant, al món simultani de la ciència i l’espiritualitat, la medicina integrada, el valor terapèutic, intel·ligent i evolutiu que conté la geometria, els camps mórficos o estructurals i les formes de tot el creat, expressant la base conceptual de la visió Geocrom, un mètode avui ja reconegut internacionalment. 


tapa ENERGÍA y ARTE- ok

‘ENERGÍA Y ARTE, propiedades terapéuticas del color y las formas’ Ed. Harmonia’s

ISBN: 978-84-935128-4-2        / COMPRAR

Un assaig excepcional, amè, intel·ligent i molt adaptat a tota classe de lectors i cercadors de nous paradigmes, que ens indueix al coneixement dels valors energètics i terapèutics del món de l’art i de l’expressió, del color, el disseny, l’arquitectura i la plasticitat. Ens introdueix amb brillantor al món del cromatisme, l’energia i l’estètica, exposant amb gran profunditat i subtilesa tots els elements energètics inscrits en els principis intel·ligents de la naturalesa i les seves proporcions harmòniques. Un assaig divulgatiu avui imprescindible per a aquesta Era Visual de la imatge i la comunicació, narrat per una autora plural en qui conflueix i s’integra la medicina, l’art, la recerca i la pedagogia. 


El hemisferio TAPA-12

‘EL HEMISFERIO OLVIDADO, canalización, inspiración y comunicación’

ISBN: 978-84-937585-5-4          / COMPRAR

La nostra ment posseeix dues facultats diferents de comprensió, captació, cognició i comunicació, dos hemisferis ben diferents però complementaris, el racional i l’intuïtiu. Paraula, deducció i reflexió són factors més vinculats a la ment racional, però creativitat, inspiració, intuïció, compassió, fins i tot la facultat de canalitzar, estan més vinculats a la ment creativa i analògica, anomenada de vegades ‘el cor’. Aquest hemisferi oblidat està aquí, potencialment vibrant i esperant a ser emprat coherent i sincrònicament. Marta Povo, experta des del naixement en aquests temes, ens impulsa a conèixer i a educar el nostre hemisferi intuïtiu, però per sobre de tot insisteix en la importància d’integrar la raó amb la intuïció, la reflexió amb la creativitat, i ens parla de saber emprar la nostra llibertat d’elecció i la nostra autonomia espiritual, fins i tot davant qualsevol missatge canalitzat i inspiració. Aquesta obra inclou els missatges psicogràfics inspirats pel mestre Morya i per María Magdalena, els seus mentors. 


tapa DIALOGOS alta - ok

‘DIÁLOGOS CON EL CIELO,enseñanzas de una médium en el año 2060’

ISBN: 978-84-9354-08-9-0     / COMPRAR

En un món on predomina la lògica, Marta Povo ens mostra amb claredat, ordre, equanimitat i experiència, l’ampli potencial cognitiu de la ment humana, a través d’una obra pedagògica però novelada i molt amena, i de gran valor aclaridor per a l’home actual. Tot l’ensenyament mediúmnic narrat aquí transcorre en el futur, cap a l’any 2060, quan ja en totes les escoles de Terra s’ensenya el sistema es xacres i tot el referent a les energies, així com el desenvolupament i bona ocupació de la clarividència, intuïció, clariaudiencia, telepatia, i mediumnitat en tot l’ésser humà. 


tapa LECTURAS del ENTORNO- ok

‘LECTURAS DEL ENTORNO, integrando salud y hábitat’

ISBN: 978-84-9354-08-3-8         / COMPRAR

Desenvolupament coherent i avantguardista sobre la importància del nostre hàbitat en la salut de l’ésser humà. L’autora i antropòloga ens sorprèn gratament amb la seva capacitat de síntesi i habilitat d’integrar dades de diferents disciplines relacionades amb el nostre espai vital, per aportar-nos un coneixement integral dels ‘llocs’ que ocupa l’ésser humà. Obra en la qual s’aprèn a ‘llegir l’energia’ d’un espai d’una forma coherent, que analitza i integra el fengshui i la geobiología, que en part les qüestiona, disciplines vinculades íntimament al desenvolupament anímic, que són vistes ara des d’un punt de vista orgànic i psíquic. En el llibre es contempla l’art, el cromatisme, les formes iconogràfiques i simbòliques que ens envolten des del punt de vista energètic i terapèutic; analitza els ‘edificis malalts’ i les tecnopatías autogeneradas pel propi desenvolupament tecnològic. Un llibre molt pedagògic i una deliciosa síntesi del complex estat d’equilibri i salubritat que requereix qualsevol habitatge o espai laboral. Més informació: www.medicinadelhabitat.com


tapa COLOR y FORMAS- ok

‘COLOR Y FORMAS, introducción a la Geocromoterapia’ (ilustrat a color)

ISBN: 978-84-9354-08-5-2    /    COMPRAR

Un llibre de divulgació que ens convida a conèixer fàcilment un mètode de sanació i equilibri completament innovador i revolucionari, la Geocromoteràpia. Basant-se en la saviesa ancestral i en la premissa que ‘tot és energia’, aquest mètode des de 1994 utilitza la llum, el color i les formes geomètriques per produir estímuls energètics que ens ajudin a recobrar la salut, l’equilibri físic, espiritual, energètic, mental, emocional i ambiental. Tot ésser viu es relaciona inevitablement amb l’Energia i les seves múltiples manifestacions. Aquest conjunt inseparable de matèria-energia ens envolta per complet, ens envaeix, ens activa i estimula, li dóna sentit a la vida… És l’obra més senzilla sobre el Sistema Geocrom per iniciar-se en aquesta nova visió sanadora. 


PortadaARMONIA2-

‘ARMONÍA Y HÁBITAT, inciciación lógica al feng shui’, 2ª Edición

ISBN: 978-84-9354-08-4-5      /     COMPRAR

Visió incisiva i conceptual del Feng Shui dirigida cap a una ment i una sensibilitat occidental i moderna, una obra adequada a tot tipus de públic que busqui l’adaptació d’aquest antic esquema harmònic en la seva pròpia llar. Una narració divulgativa i pràctica de Marta Povo, en la llarga experiència de la qual s’integren la medicina i l’art, l’acupuntura i l’antropologia, el misticisme i la salut. El seu discurs i estil d’ensenyament, transcendeix la típica visió sobre l’art del Feng Shui, comunicant fluidament els conceptes energètics bàsics que s’amaguen en l’harmonia d’un espai habitable, i que introdueix interessants estudis sobre el Feng Shui de les ‘ciutats’ de París i de Barcelona, una síntesi del concepte ‘geopatías del subsòl’ i suggereix moderns mètodes de correcció energètica per a les nostres cases. 


PortadaMISTICA-

‘MÍSTICA DEL COLOR Y LA GEOMETRÍA: códigos del arte y el fengshui’

ISBN: 978-84-935128-5-9       /       COMPRAR

Un antic assaig de matisos didàctics sobre la profunditat i misticisme que comporten totes les formes creades i els colors de la llum. L’autora aquí ens ajuda a comprendre el món de l’art, la iconografia, el disseny i el paradigma estètic, com alguna cosa completament ‘energètica’ i no solament plàstic, que incideix directament no solament sobre la salut del cos i la psique sinó sobre l’ànima humana en període d’evolució. En la segona part Marta Povo fa una incursió profunda d’aquests ‘principis actius’ formals i cromàtics al món de l’antic Feng Shui, sent aquest concepte abordat a un nivell superior de l’habitual. 


Adagios TAPA 12

‘ADAGIOS SIN TIEMPO, trascender el ego y descubrir tu Esencia’

ISBN: 978-84-935128-0-4       /   COMPRAR

Reflexions senzilles però excel·lents, tant literària com conceptualment, un llibre de capçalera de gran ajuda i lucidesa per a tota classe de públic. Es pot començar per qualsevol pàgina. Difícilment passa desapercebut en aquest moment de crisi de valors, de maduresa psicològica i decisions, de desenvolupament coherent de l’espiritualitat. Adagis sense Temps representa una veu lúcida que ens recorda ‘qui som’. La seva autora és terapeuta i assessora psicoespiritual, una dona carismàtica que en totes les seves obres ens aporta sempre una gran energia i un fort impuls cap a l’expansió de la consciència. En aquests adagis, les curtes reflexions van directes a l’ego i a l’esperit de cada persona, per saber distingir la nostra veu temporal de la veu eterna de la nostra Essència. 


PortadaADAGIS+

‘ADAGIS, MÉS ENLLÀ DEL TEMPS’    Ed. Harmonia’s  (en català)

ISBN: 978-84-935408-2-1           /    COMPRAR

Un llibre de Marta Povo escrit en català i després traduït, entranyable com a eina d’autoconeixement; son reflexions suptils sobre conceptes basats en una espiritualitat laica i en una visió adaptada al món actual. Una obra de capçalera per a tots els públics, on la sensatesa es fa palesa en tot moment, de tal forma que impulsa i ens contagia la capacitat de discerniment, de goig i de plenitud en la vida quotidiana.


Portada-2

‘MADELEINE, caminando hacia la completitud’  Ed. Tarannà

ISBN 978-84-96516-95-3         /  COMPRAR

Vint-i-set deliciosos textos de María Magdalena, guia i missatgera de l’autora, entitat que representa l’arquetip de l’amor i la feminitat, la llibertat i la incondicionalidad. Aquest recull de missatges han estat canalitzats per Marta Povo entre el 2009 i el 2014. Un llibre-joia sense precedents, tant per la seva saviesa crística com per la seva claredat búdica, plè de missatges i reflexions per a la nostra evolució i ascensió com a Éssers humans avançats. 


COCREACION, M.Povo- 2

‘COCREACIÓN, ESE DIOS EN MINÚSCULA’    Ed. Tarannà

ISBN: 978-84-965116-80-9           /    COMPRAR

Es tracte d’un especial diàleg de tu a tu amb aquest déu intern que tots posseïm, una petita joia o Shortbook de l’autora, que de forma sublim ens condueix a comprendre el fenomen de ‘xarxa’ o unificació de tots els éssers, la nostra capacitat creativa i de responsabilitat, i en especial ens mostra els mecanismes d’aquest fenomen quotidià de co-creació amb altres forces existents en el nostre univers poblat de vida. 


EL AMOR Y LA MUERTE, M.Povo 2

‘EL AMOR Y LA MUERTE’    Ed. Tarannà

ISBN: 978-84-965116-84-7   /     COMPRAR

Una altra petita joia dels Shortbooks escrits per Marta Povo en el 2011 sobre dos grans temes pendents d’aprofundir i crucials per desenvolupar-nos com a homes i dones; al mateix temps són dues temàtiques-tabú, malgrat la seva quotidianitat, que mitjançant un diàleg amb la divinitat ens aporta nous valors. La primera ensenyança del relat és sobre l’Amor i les relacions humanes, i l’altra aportació és sobre la Mort, la alliberació i els dols lúcids que sovint no sabem fer.


Portada PALABRAS 2

‘PALABRAS DE UN GUERRERO ESPIRITUAL’   Ed. Harmonia’s

ISBN: 978-84-93 5128-7-3     /       COMPRAR

Una gran obra que ens aporta múltiples texts i reflexions molt enriquidores del Mestre Morya, l’entitat que durant 20 anys ha contactat amb l’autora, que en aquest cas es presenta amb el pseudònim de ‘el Deixeble Anònim’ per pròpia recomanació del seu mentor.

LLIBRES EBOOK de Marta Povo, en edició digital PDF:

‘ENERGÍA Y ARTE’- Ebook

‘ARMONÍA Y HÁBITAT, iniciación lógica al Feng Shui’- Ebook

‘EL VALOR DE LO INVISIBLE’- Ebook

ADAGIOS SIN TIEMPO- Ebook

MADELEINE- Ebook

EL AMOR Y LA MUERTE- Ebook

COCREACIÓN- Ebook

EL COLOR DE LAS VIOLETAS- Ebook

MÁS ALLÁ DE LA EMOCIÓN- Ebook

MÉS ENLLÀ DE L’EMOCIÓ- Ebook


Llibres d’edicions antigues, ja fora de circulació, i esgotats:

tapa FUNDAMENTOS

‘FUNDAMENTOS DE LA GEOCROMOTERAPIA’

Aquest va ser el seu primer libre sobre Geocromoterapia, que va quedar desseguida obsolet doncs desprès de publicar-lo es van a anar descubrint altres arquetips nous, els quals es recullen i s’expliquen a fons a la seva gran obra sobre la sanació Geocrom, titulada ‘GEOMETRÍA Y LUZ, una medicina para el alma’, llibre que substitueix el de 1999: Fundamentos de la Geocromoterapia, el qual està també editat también en llengua portuguesa.


PortadaMAGNITUD-

‘LA MAGNITUD DE LA CONCIENCIA’

Aquesta va ser la seva tercera obra, una narració novelada apasionant sobre la cognició humana. Només és recomenable si no s’ha llegit ‘DIÁLOGOS CON EL CIELO, enseñanzas de una médium en el año 2060’ doncs el contingut és semblant.